HERBOL T-SHIRT ACTIE

BESTELMODULE GROSSIERS HERBOL

Welkom op de bestelpagina van Herbols T-shirt actie.

Als grossier kan u hier de bestelling van uw schilders doorgeven.

Hoe gaat het in zijn werk?
Klik op de naam van uw groothandel en geef uw persoonlijke code in die u van Herbol hebt ontvangen.
Daarna komt u op de bestelmodule. Enkele tips:

  • geef de naam van de schilder juist, de ingegeven naam wordt op de t-shirts gedrukt!
  • het totaal van uw bestelling dient per schilder steeds een veelvoud van 10 te zijn
  • éénmaal uw bestelling ingegeven en bevestigd kan ze niet meer gewijzigd worden
  • de status van uw bestelling kan u nagaan in de laatste kolom. Wanneer uw bestelling in productie staat wordt ze na max. 3 weken geleverd bij uw groothandel.

Toch nog vragen? Stuur een email naar info@zinin.be. We helpen u zo snel mogelijk verder.

Veel succes.

Ga verder in het Nederlands

ACTION T-SHIRTS D’HERBOL

MODULE DE COMMANDE POUR LES GROSSISTES

Bienvenue sur la page de commande de l’action « T-shirts » d’Herbol.

C’est ici que vous, grossiste, pouvez nous transmettre les commandes de vos peintres.

Comment procéder ?
Cliquez sur le nom de votre commerce et introduisez le code personnel que vous avez reçu d’Herbol.
Vous accéderez ensuite au module de commande. Quelques recommandations :

  • Indiquez correctement le nom du peintre, car il sera imprimé tel quel sur les t-shirts !
  • Pour chaque peintre, le total de votre commande doit être un multiple de 10.
  • Une fois encodée et confirmée, votre commande ne peut plus être modifiée.
  • Vous pouvez suivre le statut de votre commande dans la dernière colonne. Une fois qu’elle est en production, elle vous sera livrée dans un délai de maximum 3 semaines.

Il vous reste des questions ? Envoyez-les par e-mail à info@zinin.be. Nous y répondrons dans les meilleurs délais.

Bonne chance.

Continuer en Francais